Kirjetukinor? (2009)

by STRANCI

/
  • Streaming + Download

     

1.
03:43
2.
03:27
3.
4.
02:59
5.
02:42
6.
03:23
7.
8.
03:24
9.
03:49
10.
03:06
11.

about

JOIN US HERE:

★OFFICIAL PAGE:
www.stranci.com
★ FaceBook:
www.facebook.com/Stranci.band
★ MySpace:
www.myspace.com/stranci
★ReverbNation
www.reverbnation.com/stranci
★Ilike:
www.ilike.com/artist/Stranci
★YouTube:
www.youtube.com/stranci
★Twitter:
twitter.com/stranci
THANKS! :)

--------------------------------------------------------------------
Stranci under FV Music publishes their second, a new CD entitled "Kirjetukinor?" ob 20 of november 2009.

In it, their musical expression turns to energy, directness and strength. On the panel involved in the treatment Song Srečko Kosovel "red rocket" garage female choir and combine songs in Russian for "Earth" by female singer Julija from band Equilibrium.
Photographs, logo and cover design is work by Milos Radosavljevic. ( from great band Shyam).
Stranci sing in Slovenian, croatina , serbian, German, Russian and English. Multilinguality set them close, as foreigners who swim in any audio environment. Marginality them in normal music. As the appearance of normalcy, but they seem increasingly marginal. .

"Kirjetukinor?". Who is nuts here?

The question is often raised to each of us. It comes, when you least expect. Sometimes when you least need it. Most of it is absolutely necessary!.
The answer offered Stranci on a new CD "Kirjetukinor?". With sound, undercutting established patterns. With direct text writting, directly approaching. For unsecure - the impact refresh neighborhood!.

Stranci themselves do not question - they are definitely – all by one - Crazy!

-----------------------------------------------------------------------------------------

»Kirjetukinor?« (kojeovdelud?)

Pitanje se često postavlja svakome od nas. Dolazi, kada ga najmanje očekujemo. Ponekad, kada ga i najmanje trebamo. A najčešče je hitno potrebno!
Odgovor nude celjski stari poznanici Stranci svojom "ljutom rokčino" na novoj ploči »Kirjetukinor?« .
Sa razarajučim zvukom razbijaju utečene forme. Sa direktnim tekstovima neposredno nagovaraju. Za neubeđene udarno prevetravuju okolinu!

Stranci ne sumnjaju u sebe – definitivno su - svakipomalom - LUDI!
A vi?

-------------------------------------------------------------------------------------

Stranci pod okriljem založbe FV Music predstavljajo svojo drugo, novo ploščo z naslovom »Kirjetukinor?«

Na njej se njihov glasbeni izraz - ljuta rokčina – izkaže z energijo, neposrednostjo, trdnostjo in papricirano zvočnostjo. Na plošči sodelujejo pri obdelavi pesmi Srečka Kosovela »Rdeča raketa« garažni ženski pevski zbor KOMBINAT ter pri pesmi v ruščini »Zemlja« pevka Julija iz skupine Equilibrium.
Fotografije, logotip in oblikovanje ovitka je delo Miloša Radosavljevića. ( iz odlične posavske skupine Shyam


Stranci pojejo v slovenskem, srbohrvaškem, nemškem, ruskem in angleškem jeziku. Multilingualnost jim je blizu, kot tujcem, ki plavajo v vsakem zvočnem okolju. Marginalnost jim je v glasbi normalna. Normalnost kot pojav, pa se jim zdi vse bolj marginalen. .

»Kirjetukinor?«.

Vprašanje se pogosto zastavlja slehernemu od nas. Pride, ko ga najmanj pričakujemo. Včasih, ko ga najmanj potrebujemo. Največkrat pa je nujno potrebno!.

Odgovor ponujajo celjski stari znanci Stranci s svojo "ljuto rokčino" na novi plošči z naslovom »Kirjetukinor?« . Z razbijajočim zvokom, razbijajo ustaljene vzorce. Z neposrednimi teksti, direktno nagovarjajo. Za neprepričane pa udarno prevetrijo okolico!.

Stranci zase ne dvomijo - so definitivno - vsipomalem - NORI!.

Pa vi?

credits

released November 20, 2009

tags

license

all rights reserved

about

STRANCI Slovenia

Stranci were gathered together in May 2002. Old friends of many alternative rock bands .Unladen with the political, national, sexual and other restrictivites Stranci also reflect working in several languages: Slovenian, Serbo-Croatian, German, English and Russian. ... more

contact / help

Contact STRANCI

Streaming and
Download help